Maikling Kwento - SI INDAY AT ANG BATANG PASAWAY Part 3Maikling kwento na may aral - SI INDAY AT ANG BATANG PASAWAY Part 3


At ang pinakamasaya sa lahat, madalas niyayaya ko ang kaibigan kong si Betchay, para dalawa kaming magtutulong na manggulo sa bahay namin.
Tutungtungan namin ang mga silya.

“Hoy ano ba kayo, madudumihan ang silya n’yo!” ang saway ni Inday.

Lulundagan namin ang kama.
“Hoy, lulundo ang kama n’yo!” ang saway ni Inday.

Magkakalat kami sa kusina.

“Naku, nagkakalat na naman kayo sa kusina. ‘Dami na namang huhugasan!” ang reklamo ni Inday.

Ikinakalat din namin ni Betchay ang mga laruan ko kung saan-saan sa loob ng bahay.

At kapag napagod na kami, sisigawan ko na si Inday para utusan na bumili ng kung anu-ano sa tindahan.

Pagkatapos mapagod magpabalik-balik ni Inday sa tindahan, magdudumali naman siyang maglinis para hindi abutan ng mommy at daddy ko na marumi ang bahay namin.

Hahaha! Buti nga sa kanya!
Isang umaga, laking gulat ko dahil mommy ko ang gumising sa akin.

“Wala si Inday ngayon Jeng-jeng, tayu-tayo lang kaya magbabait ka, ha? ‘Wag kang maglilikot kapag naiwan kang mag-isa dito.” sabi ng mommy ko sa akin pagdilat ko ng aking mga mata.