Maikling Kwento - SI INDAY AT ANG BATANG PASAWAY Part 2Halimbawa ng maikling kwento - SI INDAY AT ANG BATANG PASAWAY Part 2


Sa loob-loob ko, e bakit naman kaya ako magkakasakit, e ang lakas-lakas ko naman dahil mana ako sa daddy ko!.

Minsan, di ko na matiis ang lasa ng gulay na pinapakain niya sa akin.

“Ayaw ko ng gulay! Di masarap!” ang sigaw ko kay Inday.

“Kumain ka ng mga gulay, pampaganda iyan!” ang sabi niya sa akin.

“Ayoko, maganda na ako!” ang sagot ko naman sa kanya, akala niya mauuto niya ako. At nakaligtas nga ako sa gulay nang araw na iyon.

Kaso, nang sumunod na mga araw, napilitan na rin akong kumain, kasi sabi niya, hindi raw ako makakapaglaro hangga’t di ako kumakain ng gulay.

At tuwing hapon, pagkatapos kong kumain ng tanghalian, lagi na lang ako pinaiiyak ni Inday sa inis. Kasi ba naman, pinipilit akong matulog para daw lumaki ako agad. E hindi naman ako inaantok, paano naman ako makakatulog. Haay naku, parusa talaga!

Pero di bale, sa lahat ng inis at hirap na nararanasan ko dahil kay Inday ay nakakaganti rin naman ako.
Minsan, kunwari ay di ko sinasadya, itatapon ko ang gatas ko sa ibabaw ng mesa, kaya nahihirapan siyang maglinis.

Hindi ko rin pinupunasan ang paa ko kapag papasok sa bahay para kumalat ang dumi ng sapatos at tsinelas ko sa sahig.


Lagi rin akong nagkakalat sa kuwarto ko. Hinahalughog ko ang mga damit ko na bagong laba at na-plantsa na ni Inday, at ikinakalat ko rin ang mga pinagbalutan ng kinain kong tsokolate at kendi.

English Translation : 

For I thought, and why I'm so sick, and the strength-strength because I'm the daddy ko mana !.

Sometimes, I can not resist the taste of vegetables that fed me.

"I do not like vegetables! Unappetizing! "I yelled Inday.

"You eat vegetables, cosmetics it!" He told me.

"Nah, I'm good!" I replied to him, he thought mauuto me. And I survived on vegetables that day.

Case, the next day, I was forced to eat, because he said, I can not say until I eat vegetables.

And every afternoon, after lunch, I always weep earns suffocation. I'm sure, if I had been asleep for I grow immediately. E I'm not sleepy, how do I get to sleep. Hay naku, punishment indeed!

But never mind, at all annoyed and overwhelming stress because Inday is nakakaganti anyway.
Sometimes, I suppose Incidentally, I throw my milk on the table, so difficult to clean.

I did not wipe my feet when I go home to spread the dirt of shoes and slippers on the floor.I do my best to spread in my room. I ransacked my clothes to be laundered and scaffolding of girl, and I spread the pinagbalutan I ate chocolate and candy.