Maikling Kwento - SI INDAY AT ANG BATANG PASAWAY Part 1 - Short StoriesShort Stories - MAIKLING KWENTO NA MAY ARAL 
SI INDAY AT ANG BATANG PASAWAY“Hoy Inday! Ikuha mo nga ako ng tinapay!”
“ Ibili mo nga ako ng kendi!”
“Linisin mo nga itong sapatos ko!”
“Ikuha mo nga ako ng tubig!”
“Bilis!”

Sunud-sunod ang utos ko kay Inday. Siguradong mapapagod siya. Buti nga sa kanya, kasi nakakainis siya! Lagi na lamang siyang nakikialam sa akin.
Tuwing umaga, di ako makapaglaro agad sa labas kasi, pinipilit pa niya akong uminom ng gatas, tapos pipilitin ring pakainin ng tinapay. Hindi lang iyon, kailangan pang maligo muna at kailangan pa raw magsipilyo.
“Kailangan mong magsipilyo para di masira ang mga ipen mo.” ang laging sinasabi pa ni Inday.

Sa loob-loob ko, e bakit naman kaya masisira, e buong-buo nga at ang titigas ng mga ipen ko dahil mana ako sa daddy ko! Nakakainis talaga! Puro daldal si Inday, daig pa ang mommy ko!

Kapag nakikipaglaro naman na ako ng habulan sa mga kapit-bahay namin, lagi na lang ako tinatawag ni Inday, para lagyan niya ng pulbos ang katawan ko. Tapos sasapinan pa niya ng bimpo ang likod ko na lagi namang nahuhulog kapag nagtatakbuhan na kami ng mga kalaro ko.

Haay naku, istorbo talaga!

At lalo pa akong naiinis dahil kung kailan kasarapan ng laro, saka pa ako pauuwiin para pakainin na naman. Pipilitin niya akong kumain ng niluto niyang ulam na laging may mga gulay na nakakasuka naman ang lasa.


Sasabihin pa ni Inday, “Masustansya ang gulay kaya kumain ka nang marami para lumakas ka at di magkasakit.”

English Translation : 

SHORT STORY WITH MEANING
SI INDAY AND THE CHILDREN PASAWAY

"Hey Girl! Let me get bread! "
"Let me Ibili candy!"
"Wash it that my shoes!"
"You Bring me water!"
"Quick!"

Successively I command Inday. Really tire him. It would serve him because he was annoying! He has always interfering with me.
Every morning, I'm out to play immediately, he forced me to drink milk, then force also give bread. Not only that, you need to bathe beforehand and need more raw brush.
"You need to brush for ipen not break you." The girl's always more to say.

For I thought, and why so desolate, and fully harden and those of inheritance ipen because I'm in my daddy! Really annoying! Jive sterling si Inday worse than a mom!

When I was playing tag with the neighbor's house, I always called the girl, for she put my body powder. He finished the washcloth sasapinan back I always fall when running that we playmates.

Hay naku, nuisance indeed!

And I was even more upset when relish for the game, and then send me back to feed again. He forced me to eat the dish she cooked vegetables always taste was sickening.Inday's say, "Eating vegetables so you eat more to build you up and not get sick."