Ang Uusod-usod na si Uod WAKAS - maikling kwento ng pag-ibig  Ang Uusod-usod na si Uod WAKAS  - maikling kwento ng katatawanan


At anong tuwa ni Alembong, sapagkat nang lumabas si Uod ay gumanda ito at may mga pakpak pa.

Uod ikaw ba yan?! Napakaganda ng iyong pakpak!” Tuwang-tuwa si Alembong.

Bigla, napuno ang buong paligid ng mga may ibat-ibang kulay na mga may pakpak na kalahi ni Uod.

Masayang nagliparan ang mga ito. Tuwang-tuwa ang lahat sa nakitang magandang tanawin. Laking pasasalamat ng mga kasamahan niya kay Uod, na dahil sa kanyang kabutihan, silang lahat ay nagkaroon ng magagandang pakpak.

Mula noon ay hindi na minamaliit ng mga kulisap at insekto sina Uod, at maging ang iba pang maliit na nilalang.

At sila Uod nga ang mga unang paru-paro sa daigdig na sa tuwing lumilipad ay nagpapaalala sa lahat na walang sinuman ang dapat magmataas, sapagkat ang pagtingin na inuukol ng Maykapal sa bawat nilalang ay “pare- pareho”.

Wakas