Ang Uusod-usod na si Uod Part 4 - Maikling kwento na may aral,Ang Uusod-usod na si Uod Part 4 - Maikling kwento tagalog,

bumabagsak muli sa lupa. Nang muli nilang tingalain si Uod ay malapit na ito sa tuktok.

Natigilan na ang lahat, sabay sa paghinto ng ulan.

Nabigla ang lahat nang may magsigawan at nagbigay ng lakas-loob kay Uod.

“Sige! Kaya mo ‘yan! Malapit na! ”

At tuwang-tuwa na nagsilabas buhat sa kanilang pinagkukublihan ang iba pang mga kalahi ni Uod na naroroon pala at tahimik lamang na nagtatago habang nagmamasid.

At di pa nagtagal ay narating nga ni Uod ang tuktok ng kawayan. Siya ang nagwagi!

Nagsalita si Bathala.

“Nais kong tandaan ninyo na hindi dapat nating apihin at maliitin ang kahit sino pa man. Sapagkat ang buhay ay patuloy na umiikot. May araw at gabi, may ligaya at kalungkutan. Ang magandang kapalaran ay umiikot lamang sa bawat -isa sa atin.”

Napatungo ang mga naroroon, dahil alam nilang sila ang tinutukoy ni Bathala. Alam nilang hindi dapat minamaliit ang mga Uod, at ang ibang mas mahina na nilalang.

“Binabati kita, Uod. Ano ang gusto mong gantimpala?”, Ang tanong ni Bathala nang nasa harap na niya si Uod.

Bahagyang nagbulungan ang mga naroon .

  
“Siguradong hihilingin niyang maging pinakamaganda at pinakamalaking insekto upang maging higit siya sa atin.”, ang bulong ng mga ito.

Ngunit anong gulat nila nang marinig ang hiling ni Uod.

“Dakilang Bathala, ang hihilingin ko po sana ay mabigyan ninyo ng magandang bulaklak ang aking kaibigan na si Alembong.”,


Nangiti si Bathala sa narinig.